Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Minilederkurs MILK

Her kan du bestille MiLK
 

Milk står for Minilederkurs og er et kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM for å skape unge ledere til klubb, Ten Sing og annet barne-og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets konfirmanter med videre i menighetens arbeid. 

Nytt MiLK-kurs ble lansert på trosopplæringskonferansen 17. oktober 2018 med informasjon om hva kurset inneholder ! 


Milk som breddetiltak i trosopplæringen

Kurset kan inngå i en helhetlig plan for trosopplæring i menigheten og samtidig være en grunnstein for et godt ungdomsarbeid. MiLK krever lite ressurser og er enkelt å tilpasse lokalt. Noen har hatt god erfaring med å samarbeide med nabomenigheten om gjennomføringen av kurset, mens andre har jobbet tett med KFUK-KFUM lokalt eller regionalt.

FAGLIG OPPDATERT

Noe av det viktigste med det nye kurset er at vi søker å lære av forskningen på ledelse i akademia. Kirkelige ledertreningsprogrammer har i stor grad levd i sin egen sfære, uten å ta inn over seg hva forskningsmiljøer som BI og Universitetet i Oslo har lært om hva som er god ledelse. I utviklingen av nye MiLK har vi forsøkt å oversette innsikter om blant annet endringsledelse, relasjons-ledelse og verdibasert ledelse til nyttig kunnskap for ungdomsledere. I tillegg vektlegger vi fortsatt det bibelske og kirkelige perspektivet på det å være kristen ungdomsleder. 

Helt digitalt

Nye MiLK er helt digitalt. Det gjør at det er enkelt å ta i bruk om du har en PC, projektor og høytalere. Det er filmer til hver økt, kahoot (quiz) og en helt ny digital tavleapp som skal erstatte whiteboard. 

Omfang OG TEMAER

Nye MiLK består av åtte kurskvelder på 2-2,5 timer hver gang, inkludert et felles måltid. Kurskveldene kan arrangeres en gang i måneden og er bygget opp rundt de åtte følgende temaene: 
  1. Vær deg selv
  2. Stå opp for andre
  3. Mange slags ledere
  4. Ungt ansvar, voksent nærvær
  5. Makt, kropp og grenser
  6. Leder på leir
  7. Andaktskurs
  8. Gudstjenesten og ledelse 

Pris 

Nye MiLK vil ha en lisensbasert betaling hvor man betaler en årlig pris de gangene man velger å bruke MiLK i sin gruppe. Dette er for at KFUK-KFUM skal kunne fortsette å holde kurset oppdatert. For å bruke MiLK må man melde inn gruppen sin i KFUK-KFUM.

Pris: 1200,- for 12 mnd tilgang. Du velger selv når på året du ønsker at dette skal starte sånn at du får gjennomført hele MiLK-løpet med din gruppe. 

Kursbevis

Mange opplever at MILK-kurset gjør noe med dem, at de lærer noe de ikke kunne fra før, at de får tenkt over ting de ikke har tenkt på tidligere, at de blir utfordret i troslivet og at de utvikler seg som menneske og leder. Vi anbefaler derfor at dere som arrangerer MiLK, anerkjenner løpet MiLKerne har tilbakelagt og anerkjenner deres kursdeltakelse med et eget MiLK-kurs bevis. Dette vil dere få en mal på når kurset starter. 

REssurshefte: Milk med tur til Taize

Det er også utviklet et eget ressurshefte på hvordan arrangere MiLK med tur til det økumeniske klosteret Taize i Frankrike, slik Tonsen menighet i Oslo har gjort i flere år.

Gratis testøkt

Makt, kropp og grenser-økta er så bra at vi har valgt å legge den ut gratis. PDF finner dere nederst under vedlegg.

https://www.youtube.com/watch?v=YgQ97iMtiiE&feature=youtu.be 


Bestill her
 

Relatert innhold

 

Relaterte arrangement


Filer for nedlasting