Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ledere i vekst Global

Ledere i vekst Global er et  påbygningskurs til Ledere i vekst Basic. Gjennom kurset blir du kjent med KFUK-KFUM som global bevegelse og lærer å bli en «global ungdomsleder». Du vil forstå mer av hvordan verden er skrudd sammen og lære hva du kan gjøre der du er for å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Ledere i vekst Global arrangeres av kretsene og regionene i KFUK-KFUM. Kurset går over flere kurskvelder og tilbyr også utenlandstur til land der KFUK-KFUM har samarbeid med partnere i YMCA og YWCA.  

Alt vi gjør og alle valg vi tar, skjer i en global kontekst. Selv de små valgene i livet betyr noe i den store sammenhengen. KFUK-KFUM er en global bevegelse med aktivitet i mer enn 120 land, og med ca.70 millioner medlemmer på verdensbasis. I Norge vil KFUK-KFUM utruste unge mennesker til engasjement og handling i kirke og samfunn - lokalt og globalt.

Mål: 

Målsetting for Ledere i vekst Global er å skape globale ungdomsledere som 

  • har innsikt i hvordan kristen tro og globalt engasjement henger sammen
  • har kjennskap og tilhørighet til KFUK-KFUM som et globalt nettverk
  • har kompetanse og trygghet til å kunne være talspersoner for global rettferdighet 

Hovedtemaer 

Kurskveldene tar opp de fire hovedtemaene som KFUK-KFUM Global jobber med og knytter hvert av dem til et land: 

  • Introkveld 
  • Rettferdig fred – Palestina 
  • Demokrati – Sør-Sudan 
  • Økonomisk rettferdighet – Tanzania 
  • Klimarettferdighet – Bangladesh 
  • Oppsummeringskveld  

Omfang og innhold 

Ledere i vekst Global består av seks leksjoner, som hver arrangeres som en kurskveld. I tillegg tilbys deltakerne å være med på utenlandstur, men denne er ikke en obligatorisk del av kurset. Kurset har et omfang på cirka 40 timer( i tillegg til valgfri utenlandstur) og består av: 

Utenlandstur

Som deltaker på Ledere i vekst Global får du mulighet til å reise en uke med KFUK-KFUM Global til en KFUK- eller KFUM-partner i et land i Afrika eller Asia. Reisen arrangeres etter avtale med krets og skjer i skolens vinterferie.

OPPSTART 

Nytt Ledere i vekst Global-kurs lanseres skoleåret 2018/2019. Haugaland krets kjører kurset dette året. Kanskje vil flere kretser gjøre det. Ta kontakt med din krets for å høre om kurset vil bli tilbudt i din krets!