Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ledere i vekst Basic

Er du klar for nye utfordringer? Har du lyst til å dra på turer og bli kjent med nye folk? Vil du prøve deg som leder?  Få spennende erfaringer du ikke kan lese deg til? Bli med på Ledere i vekst Basic!

Ledere i vekst Basic er et ettårig ledertreningskurs for deg mellom 16 og 19 år som er eller vil bli leder i kristent barne- og ungdomsarbeid.

Ledere i vekst Basic er utviklet av KFUK-KFUM. Vi tror at unge mennesker kan være synlige og troverdige ledere og talspersoner. Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. På Ledere i vekst Basic blir du utrustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse, og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet  Vær deg selv. Stå opp for andre. 

Hva får du?

  • Fire fantastiske helger med læring, påfyll og vennskap (4 helgesamlinger á 2 døgn)
  • Innføring i sentrale ledertemaer
  • Lederpraksis med spennende utfordringer i team og på egenhånd (25 timer)
  • Personlig veiledning underveis (3 mentorsamtaler à 1 time)
  • Vennskap og fellesskap med andre unge ledere
  • Kursbevis etter gjennomført LIV Basic

Totalt vil Ledere i vekst Basic for en deltaker bestå av ca. 100 timer bestående av praksis, undervisning, turer, veiledningssamtaler og egenarbeid.

De fire kurshelgene:

(HELG 1) LUDVIK (Lederutvikling drevet i villmark som intensiv-kurs) 

Foto: Marius Sørensen

LUDVIK er første samling i LIV Basic. Ute i villmarka får du kjenne på dine egne grenser og krefter innenfor en trygg men samtidig utfordrende ramme. Grupperelasjoner, grenser, forventninger, styrke, svakhet, samhold, vennskap. Det kommer en hel rekke utfordringer gjennom dette ledertreningskonseptet. (HELG 2) Vær deg selv  

Foto: Torstein Ihle

En leders viktigste redskap er seg selv. Denne helgen skal hver enkelt deltager ha fokus på seg selv og egen identitet. Hvem er jeg og hvordan ble jeg den jeg er? Vi jobber med temaer som press på identitet, mental og sosial helse og selvbilde. Også i en lederrolle er det viktig å være seg selv, med sterke og svake sider. Når vi jobber med egen identitet og selvbilde er det fordi det er en forutsetning for å utvikle godt lederskap. 

(HELG 3) Makt, påvirkning og ansvar 

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Med lederrollen følger også makt til å påvirke andre mennesker. Som ny leder er det viktig å bli bevisst på hvordan du kan påvirke medmennesker, både positivt og negativt. Vi jobber med temaer som kjønn, makt, påvirkning og ansvar. Hvordan skaper du gode grenser både for deg selv og andre?(HELG 4) Stå opp for andre 

Foto: Christian Svabø

Gode ledere er seg selv og står opp for andre, og alle ledere i KFUK-KFUM har et medansvar for å bygge åpne og trygge fellesskap hvor alle som vil delta blir inkludert. Alle unge fortjener å bli sett, hørt og verdsatt for den de er. Dette er siste helg på Ledere i vekst Basic. Vi skal kartlegge egne verdier og analysere unges virkelighet. Hvilke verdier vil du styre etter i livet ditt? Hvem vil du stå opp for? Hva kan vi som ledere gjøre for å inkludere ulike mennesker i våre sammenhenger?

Mentorsamtaler 

Som deltager på Ledere i vekst Basic får du en mentor som følger deg gjennom året. Dere skal ha totalt tre samtaler med fokus på deg og din utvikling som leder. Hva er du god på? Hva er utfordrende? Hvem er du? Hva motiverer deg? Hva er målene dine? Vi vet at denne type veiledning gir stort læringsutbytte – det er bare å glede seg! 

Teampraksis 

Alle deltagere på Ledere i vekst Basic skal få oppleve hvordan det er å løse en større oppgave som del av et team. Sammen med andre deltagere på kurset får du ansvar for én eller flere oppgaver i forbindelse med et arrangement e.l. Det kan være å arrangere et Globalløp, et kveldsshow, en temasamling, en kampanje eller noe helt annet.

Lederpraksis: Det jeg gjør – det lærer jeg! 

Praksis er en sentral del av Ledere i vekst Basic og gir deg muligheten til umiddelbart å bruke det du lærer på helgesamlingene. I samarbeid med din lokale gruppe eller menighet vil du få prøve deg på en eller flere avgrensede lederoppgaver. Det er rom for å prøve, feile, og prøve igjen.

datoer, pris og påmelding 

Ledere i vekst Basic arrangeres av KFUK-KFUMs kretser eller regioner, se lenker nedenfor for å finne datoer for samlinger,  pris og påmeldingslenker/søknadsskjemaer. Kostnadene varierer fra krets til krets, fra rundt 3700-5500 kroner, avhengig av om man drar utenlands eller ikke. Du betaler en egenandel og søker menigheten der du bor eller barne- og ungdomsgruppa du kommer fra om de vil spytte penger i potten. Mange ønsker å støtte unge som vil på Ledere i vekst-kurs fordi de vil ha deg som leder! Lurer du på noe kan du ringe til daglig leder eller kretssekretær i ditt område – de gir deg svarene du trenger! 

Kursbevis

Etter avsluttet kurs får du et kursbevis som dokumenterer hva du har vært med på. Kursbeviset herfra kommer til nytte når du senere skal søke utdannelse eller jobb.'

Interessert? Les mer og meld deg på hos KFUK-KFUM nær deg!

Både menigheter, foreninger og kommende kursdeltakere er velkommen til å ta kontakt med KFUK-KFUM i sin krets/region. Både organisasjon og kirke trenger flere ledere i barne- og ungdomsarbeidet. 

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Agder

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Bjørgvin

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Buskerud

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Haugaland (kommer)

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Nordland

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Rogaland

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Sogn og Fjordane

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Trøndelag

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Vestfold og Telemark

Ledere i vekst Basic Østlandet KFUK-KFUM Oslo og Akershus og KFUK-KFUM Østfold

Ledere i vekst Basic KFUK-KFUM Hedmark og Oppland

VEIEN VIDERE SOM LEDER 

En leder blir aldri ferdig utviklet. Den gode nyheten for deg er at Ledere i vekst Basic gjør at du er kvalifisert til å delta på en rekke knallgode lederkurs i KFUK-KFUM. Etter fullført kurs kan neste steg for eksempel være: 

  • Ledere i vekst Global, med tur til en av våre partnere i Afrika eller Asia 
  • Ledere i vekst Tro og identitet 
  • Ledere i vekst Musikalsk ledelse