Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Veilederbok: Global konfirmant

Global Konfirmant er en veilederbok utgitt av Norges KFUK-KFUM med ti ferdige samlinger for ungdom om kristen tro, miljø, forbruk og rettferd. Innholdet er unikt, ifølge prosjektleder Stine Kiil Saga. Det finnes masse informasjon for ungdom om hvor urettferdig verden er, om hvor store miljøproblemene er og hva ungdom kan gjøre. Det spesielle med dette opplegget er at det knytter spørsmålene til kristen tro og teologi. Boka får du kjøpt i KFUK-KFUM-butikken, samlingen "Skapelsen" kan du laste ned nedenfor.

Innhold Global konfirmant:

  • 10 ferdige samlinger à 2 timer
  • Temaer som: Skapelsen, Nestekjærlighet, Kirka, Jesus, Dåp
  • Engasjerende metoder og konkrete handlingsalternativer
  • Passer i konfirmansjonsundervisning, som bibelttimer på leir og i annet arbeid med ungdom i alderen 13-18 år

- Kirka skal blande seg inn

I innledningen av Global Konfirmant skriver prosjektleder Stine Kiil Saga: Vi lever her på jorda sammen med våre medmennesker, med naturen og med Gud. Vi lever i fellesskap med alt det som omgir oss, og vi er avhengig av hverandre. Samtidig vet vi at 20 % av verdens befolkning har 83% av verdens rikdom, at 40 000 dør av sult hver eneste dag, at produkter vi bruker daglig er laget under uverdige arbeidsforhold og at det antakelig utryddes rundt 50 000 arter hvert år.

- Kirka skal blande seg inn slike spørsmål, mener Stine. Som kristne tror vi at verden og alt som er i den er skapt og elsket av Gud, og derfor har en uendelig verdi. Vi tror også at Gud ønsker at alle skal få leve et liv som oppreiste mennesker der vår verdighet ikke krenkes. Hvis vi tror dette, kan vi ikke akseptere at tre milliarder mennesker lever i fattigdom og at jorda vår ødelegges. Kirka, som en del av et samfunnet der skjev fordeling og overforbruk fører til negative konsekvenser, må sette fokus på de problemstillinger og muligheter vi har til å påvirke. Møtet med konfirmantene er en ypperlig sjanse til å gjøre nettopp dette!

Egne erfaringer som kilde

Alle samlingene tar utgangspunkt i en eller flere bibeltekster som konfirmantene skal tilnærme seg. Kiil Saga sier boka tar utgangspunkt i KFUK-KFUMs ideologi om at vi er hele mennesker med ånd sjel og kropp, og at samlingene derfor veksler mellom lek og aktivitet, temaer å lære om og tenke rundt, i tillegg til bønn eller liturgi. Å bruke egne erfaringer som kilde går også igjen som metode. - Vi legger opp til refleksjon, både i grupper og hver for seg, og da blir deltakernes egne erfaringer utgangspunkt for det temaet vi skal snakke om. Slik håper vi at temaene oppleves mer relevant for eget liv, forteller Kiil Saga. Et annet viktig grep er at ungdommene skal lese bibelen selv. - Bibelen står som oftest på ta-med-lista til konfirmanttimer eller leirer, men ofte er det kanskje sånn at den ikke blir lest så mye av konfirmantene selv, sier Kiil Saga? At de heller hører en leder lese eller referere til en bibelfortelling? Vi tror det er viktig at ungdommene får lese bibelen selv og tolke det de leser ut fra sin virkelighet, men også ut fra de fattiges og undertryktes perspektiv og med tanke på å skape forandring.

Pris og bestilling

Global konfirmantboka koster kr 198,- . Du bestiller boka i KFUK-KFUM-butikken.

Placeholder "SideInfo_ShopButton" not found