Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

#MeToo

I høst har det vært som hele verden har sagt: NOK! Person etter person har stått fram og og fortalt om overgrep. #MeToo.


KFUK-KFUMS EGENERKLÆRING

Vi vil at alle barn og ungdom som deltar i Norges KFUK‐KFUM sine aktiviteter skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Derfor skal alle frivillige over 15 år med regelmessig lederansvar i våre barne‐ og ungdomsaktiviteter underskrive KFUK-KFUMS egenerklæring og fremvise politiattest.

Egenerklæringen lyder som følger:

  • Jeg er lojal mot Norges KFUK-KFUM sitt formål og kristne verdigrunnlag. 
  • Jeg vil bidra til å bygge åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse. 
  • Jeg vil møte alle deltagere med respekt. 
  • I Norges KFUK-KFUM gir vi alle mennesker like muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet.  
  • Jeg skal ikke misbruke min posisjon til å utnytte eller krenke andre. Jeg har aldri utsatt noen for seksuelle overgrep og vil aldri gjøre det. 
  • Jeg skal melde fra til ansvarlig voksenleder eller annen tillitsperson i Norges KFUK-KFUM ved mistanke om usunne relasjoner eller grenseoverskridende atferd.
  • Jeg er innforstått med at Norges KFUK-KFUM er en rusfri arena

Du skriver under på KFUK-KFUMs egenerklæring på din profil i connect.kfuk-kfum.no

Varsling

Hvis du får melding om, eller selv opplever vold, krenkelser, grenseoverskridende seksuell atferd/seksuelle overgrep så oppfordrer vi deg til umiddelbart å varsle din leder eller ta direkte kontakt med Generalsekretærens vakttelefon, tlf nr 952 72 792.

Les KFUK-KFUMs retningslinjer for håndtering av mulige overgrepssaker HER


Les mer på Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Ressursmateriell til forebyggende arbeid

RISK - Modige samtaler om Respekt, Identitet, Seksualitet og Kropp

Sunt og Sant, samtaleopplegg for ungdom om rus og seksualitet 

Tro til handling