Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Jesus møter oss - der vi er

Det var på en barnekorøvelse i min lokalmenighet for noen år siden, at vi gikk surr i tellingen. Korleder talte ni barn og en voksen, mens en jente på fire år mente hardnakket at de var 11 totalt. «Men Jesus da? Skal du ikke telle med han?» Kom det fra jenta. De ble dermed skjønt enige om at det var 11 oppmøtte på øvelse denne dagen. 

I KFUK-KFUM ønsker vi å skape åpne, gode fellesskap der barn og unge er trygge og velkomne. Vi jobber mot sosial eksklusjon og ønsker at fellesskapene våre har takhøyde til å ta alle imot uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Midt i disse fellesskapene er Jesus. Klisjeen er hentet fra Matteus evangeliet «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.». Flotte ord på papiret, men hvordan opplever vi dette i praksis? 

Tilbakeblikk på sommeren 

En hektisk KFUK-KFUM sommer er over. Rundt om i landet har folk vært samlet og skapt gode fellesskap på leire, kurs og festivaler. Selv har jeg vært heldig å få delta på flere av disse. Men hvor var det jeg kjente at Jesus var nær? Hans tilstedeværelse kan oppleves diffus og ofte trenger jeg en andakt, ord for dagen eller en samtalegruppe for å bli minnet på hans tilstedeværelse. Men ikke i sommer. Når jeg står i Fjellhallen på Gjøvik og hører 1500 ungdommer synge, høyt uten hemninger og blygsel, at de er Sett, Avslørt og Elsket av Gud. Da tenker jeg «Nå er han her! Midt i blant oss». Jeg kjenner det i hele meg. Når deltakerne på Ten Sing-seminar er ekstatiske etter vel gjennomført avslutningskonsert og hopper og hyler av glede. Da tenker jeg at det er en viktig deltaker med oss som ikke står på deltakerlisten eller som har fått utdelt noen romkamerat. Når ungdom springer Globalløp for harde livet for å samle inn mest mulig penger til våre globale partnere og jubler for hver runde ekstra de klarer. Da tenker jeg «her er det noen i blant oss som helt konkret leder våre hender og våre føtter». 

Bryllupet i Kana 

Jesus kan ofte fremstå som en dyster type. Vi ser ham for oss i dype samtaler, alltid rolig og behersket. Sånn blir det ofte i vår feiring av Ham også. Det hender en organist eller to har drukket litt mye kaffe en søndag morgen og freser litt ekstra på på orgelet, og at en Ten Sing-gruppe har hedret gudstjenesten med et besøk. Men min erfaring er at gudstjenester ofte kan være litt seige. I andaktssamlinger er vi opptatt av å roe ned tempo. Spille noe fin, rolig musikk og slippe oss «helt ned». I evangeliet etter Johannes er Jesus beskrevet på en annen måte enn det vi ofte hører om han. Jesus er på fest i Kana. Noen har giftet seg, dette skal feires og midt i feiringen er Jesus. Festen blir tydeligvis større enn man hadde planlagt, og på et tidspunkt går man tom for vin. Man skulle kanskje tro at Jesus tenker dette er like greit, det har kanskje vært nok festligheter for i dag og at det er på tide å gå hjem. Men nei, Jesus sier ikke det, tvert imot, han skaffer mer vin. Han sørger for at festen fortsetter. I mitt hode ser jeg for meg Jesus midt på dansegulvet i ivrig feiring av de nygifte paret. Akkurat som jeg ser han for meg midt iblant ungdommene på TT eller familieleir. 

Jesus fryder seg med oss 


Et av mine favorittsitater fra Bibelen er hentet fra Sefanja. Der står det: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag». Her leser jeg tre viktige ord: Fryd, Jubel og Glede. 

I sommer frydet tenåringene seg på TT på Gjøvik. Barna jublet på familieleir. Og gleden var åpenbar på Ten Sing-seminar. Vi i KFUK-KFUM er opptatt av å nå flere og bredere. Vi ønsker flere medlemmer og bredere engasjement. Vi ønsker å møte ungdom der de er og møte dem med engasjement, iver og glede. Vi ønsker at Gud skal være i sentrum. Og det er han. Alltid. Han fryder seg med oss. Så når opptellingen er over og vi tenker at det var 460 deltakere på sommertreff på Risøya i sommer bør vi kanskje gjøre som jenta i barnekoret. Vi må telle en gang til.