Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Andakt: Kallet

- DaJesus valgte ut de første disiplene, så kalte han dem. Når Jesus kunne kalle dem, så kan han kalle deg og meg. Men hva betyr det å være kalt av Jesus, spør Morten Holmqvist i denne andakten.

Morten Holmqvist. Foto: Arnfinn Pettersen

Morten Holmqvist er prest og jobber som førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet. Han er også forfatter, musiker, ektemann og pappa. 

litt Utfordrende 

For litt siden spurte Jan Christian Kielland i KFUK-KFUM meg om jeg kunne skrive en andakt om kall. Det var litt utfordrende. Hva er egentlig et kall? Hva betyr det? 

I kirka bruker vi ofte ord som ikke alltid er like vanlig del av hverdagsspråket. Kall er et slikt ord. Når snakker du om kall? Forteller du noen om hva du er kallet til? Føler du at du har et kall? 

Få snakker om kall

Det skal sies at kall var et viktig ord i min oppvekst. Det var faktisk viktig å finne sitt kall. Da jeg ble en litt eldre tenåring brukte jeg mye energi på å finne ut av hva Guds kall for meg. I en kort periode så trodde jeg at jeg hadde funnet det. Der. Her er kallet mitt. Men så ble det ikke noe av. Livet tok en annen retning. Ting ble annerledes. En slik forståelse av kall er ganske slitsom, og jeg anbefaler det ikke. 

Men i de kristne sammenhengene jeg er i nå for tiden, så er det få som snakker om kall. Og det er litt synd. Jeg tror at ordet faktisk er viktig, og fortjener å bli brukt. Fordi jeg tror vi alle er kalt. Men kalt til hva? 

relasjon eller oppgave

Da Jesus valgte ut de første disiplene så kalte han dem. «Følg meg», sa Jesus. Og de fulgte ham. Egentlig helt utrolig. De var fiskere, tollere, håndverkere og politiske aktivister. En usannsynlig sammensetning. Så ulike. Allikevel valgte de å følge Jesus, sammen. Når Jesus kunne kalle dem, så kan han kalle deg og meg. Men hva betyr det å være kalt av Jesus? 

De første kristne ble kalt til å bli del av noe sammen. Og kall handler om det å være sammen, tror jeg. Sammen med Jesus og sammen med de andre. Men handler ikke kall om det å få en oppgave? Å utføre noe? 

Jeg tror først og fremst at vi er kalt til en relasjon, vi er kalt til å være Guds barn. Det handler om å bli kalt hjem. Jeg slutter aldri å forundre meg over en historie Jesus fortalte. Historien kan du lese i Bibelen, i Lukasevangeliet, kapittel 15, 11-32. 

GUd - en far som lengter

Jesus ble ofte spurt om hvordan er Guds rike? Som et svar, så forteller han en historie. Det er en historie om et hjem, om en far og to sønner. Den ene sønnen forlanger å få alle pengene han en gang skal arve. Sønnen får masse penger. Han forlater hjemmet sitt og familien sin. Og han sløser bort alle pengene på vanvittige egoistiske ting. En dag er alle pengene borte. Han er alene, uten penger, venner, mat eller et hjem. Han skjønner at han gjort noen helt utrolig dumt. Det er akkurat som han våkner fra et mareritt, og han lengter hjem. Selvfølgelig er han redd for hva faren hans skal si. Men han trengte ikke være redd. Faren lengter etter sønnen sin. At han en dag skal komme hjem. Når han ser sønnen sin komme, så løper han i mot han og kaster seg om halsen på han og kysser han. Endelig er sønnen kommet hjem.

Hvor du kan leve kallet ditt

Og det er dette kallet handler om. Gud som en far lengter etter oss og kaller oss hjem til seg. På en måte kom vi hjem allerede i dåpen. Der traff Guds kall oss. Vi ble Guds barn. Samtidig er vi kalt til å leve og utforske dette kallet hver dag. Slik de første kristne levde ut livene sine i sine hverdager. Det kan gjøres veldig forskjellig. Det er jo det som er så spennende. Jesu kall kan leves både hjemme, i felleskapet i klassen,  på fotballlaget, i koret og i møtet med en stor verden. 


Denne andakten var en del av nyhetsbrev 03/16.

Andre artikler i nyhetsbrev 03/16

SPEKTER: God start på nytt kapittel i vår festivalhistorie

Tilbakemeldingene etter festivalen er positive, ikke minst takket til ...

Signér opprop for etikklov. Skap en mer rettferdig verden.

Lønninger det ikke går an å leve av og dårlig sikkerhet på Du vet at ...

SPEKTER-sangen 2016 – noter og bandblekke er her!

Endelig ligger noter og bandblekke til historiens første SPEKTER-sang ...

Bli med i en unge voksne-gruppe eller kom på våre gudstjenester

Flyttet hjemmefra og savner KFUK-KFUM-fellesskapet hjemme? Ønsker du ...

Kall - en videobloggandakt

I denne videobloggandakten kan du høre Anne Line, prest i St. Jakobs ...

Bruk "Nøkler til livet" i samtalegrupper for unge voksne

Deler av «Nøkler til livet» egner seg godt som bibel- og for Unge som ...