Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Kveldsliturgi for tweens 2014/15 alternativ 2

Denne kveldsliturgien er skrevet til andaktspakke for tweens og notepakka for tweens 2014/15. Liturgien kan brukes slik den er uten ytterlgiere forberedelser.

Åpningssang

Her er jeg Herre , Treklang nr 1/Norsk salmebok nr 437

Samlingsbønn

Kjære Gud, nå kommer vi til deg.

Vi står sammen for ditt ansikt,

i din kjærlighet.

Takk for at du ser hver og en av oss.

Vi ber om håp og fred.

Gud, hør vår bønn.

Amen

Bønnesang

Sammen for ditt ansikt (Fra musikalen «Ingenting, men alt», av Torbjørg Torp Nilssen/Hans Olav Baden)

(last ned note lenger ned)

Bønn

a) Leder har forberedt en bønn

b) Lese Franz av Assisis bønn , Treklang nr 403 c) Lystenning

d) Bønnevandring med stasjoner

e) Bønn/lys for hver enkelt gruppe i enheten

f) Bønn/lys for hvert enkelt deltagernavn til stede

Velsignelsen

Kan lyses av leder, eller synges av alle. Se Treklang nr 382-388

Avslutningssang

I dine hender Fader blid, Treklang nr 99/Norsk salmebok nr 409

Filer for nedlasting