Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Luther 500 år i 2017 - gratis animasjonsfilmer for ungdom

KFUK-KFUM har laget fire grafiske animasjonsfilmer om Martin Luthers teologi i forbindelse med reformasjonsmarkeringen i 2017. Filmene kan brukes som del av en andakt, eller du kan gjøre bruk av samtaleoppleggene vi har utviklet hvis du vil gå i dybden.

I 2017 er det 500 år siden Luther skrev sine 95 teser mot avlatshandelen og startet reformasjonen. I anledning reformasjonsmarkeringen lanserer KFUK-KFUM fire animasjonsfilmer om Martin Luthers teologi. Tenåringer har valgt ut hvilke manus det skal lages film av, og temaene i de valgte filmene er: 

  • Samvittighet og mot
  • Synd og menneskesyn 
  • Bot og nåde
  • Pengebruk 
Målgruppa for filmene er ungdom i alderen 15-18 år. Filmene er på 2-3 minutter hver og ligger gratis på denne siden sammen med undervisnings- og samtaleopplegg. 

Filmene kan brukes som: 

- del av andakt i Ten Sing, klubb eller andre ungdomsgrupper
- små «reklamesnutter» på festival eller leir 
- utgangspunkt for én time undervisning knyttet til hver film, med samtaleopplegg som legges ut sammen med filmene
- små filmer i undervisningen i "Religion og etikk" i videregående skole, som utgangspunkt for debatt, samtale og videre studium
- verktøy for å profilere reformasjonsjubileet til ungdom i sosiale medier 

Slik kan du laste ned filmene til din datamaskin: Gå til connect.kfuk-kfum.no. Logg inn i connect ved å få kode på sms. Når du har logget inn, finner du knappen "ressurser" på høyre side, og du klikker videre til "Luther 500".

videre fordypning

En film på 2-3 minutter må nødvendigvis forenkle og forkorte i sin framstilling av både teologi og historie. Derfor legges det ut manus med fotnoter til hver film, slik at man sammen med filmen kan finne både kilder til å lese mer og problematiseringer av filmen. I samtaleopplegget knyttet til hver film går man også i dybden på filmens tema.

De fire Filmene
Mer om prosjektet

Prosjektet er støttet av Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke. Prosjektleder og programutvikler for identitet og tro i KFUK-KFUM Jan Christian Kielland har jobbet med manusene sammen med en prosjektgruppe bestående av:

Roger Jensen, leder for pilegrimssenter Oslo og dr.theol. med avhandling om Martin Luthers antropologi og etikk

Sivert Angel, rektor ved Det praktisk-teologiske seminar og dr.theol. med avhandling om luthersk trosformidling på 1600-tallet

Sophie de Rohan Birkeland, student ved Tekst og Skribent, Westerdals Oslo

Tora Bjørnøy Lalim, student ved VID og tidligere kommunikasjonsansatt i KFUK-KFUM

Filmene er produsert av grafisk designer Petter Bergundhaugen.