Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Konfirmantopplegg: Nøkler til livet

Trenger du ressursmateriell til samlinger med konfirmanter eller andre ungdomsgrupper? KFUK-KFUMs «Nøkler til livet» er en bok med nye metoder for læring i kirken, med bakgrunn i de siste års forskning på feltet. Dette er et komplett 60 timers opplegg. Du kan bestille boka i vår nettbutikk.

Nøkler til livet inneholder opplegg til over 60 timer for ungdom. Boka er utviklet med støtte fra Størst av alt – Trosopplæring i Den norske kirke - og kan brukes som et komplett undervisningsopplegg for konfirmanter, som linjene «Vennskap» og «Meningen med livet, eller som temasamlinger for eldre ungdommer.

Nøkler til livet bestiller du i vår nettbutikk. Den koster kr 299.

RESSURSMATERIELL - Nøkler til livet

Oversiktsdokumenter (last ned) 

Samlinger (last ned)

TEKSTER TIL AVSLUTNING (LAST NED)

FILMER

Filmskaper Dag Bergset Ulvedal har laget filmer til "Nøkler til livet". I filmene møter du ungdommer som forteller om sine tanker, refleksjoner og svar innenfor de forskjellige temaene i boka. Filmene er gratis. Last ned filmene ved å trykke på "last ned her". Du vil da bli sendt videre til Connect, KFUK-KFUMs database. Dersom du ikke har bruker: Skriv inn ditt telefonnummer og trykk på "få nytt passord på nett" og opprett deretter en bruker ved å skrive inn din personalia.

Inne i Connect ligger alle filmene og du vil her kunne laste ned filmene gratis til bruk i undervisning. 

LAST NED HER

«Kirken har ikke svarene» 

Boka tar utgangspunkt i konfirmasjonsundersøkelsene til KUN og KIFO i 2007/2008 og 2012/2013. Disse fant at konfirmanter helst vil lære om vennskap og meningen med livet. Videre fant de, tross mye positiv evaluering av konfirmasjonstiden, en avstand mellom ungdommenes hverdag og det de møter i kirke og menighet. I 2006/2007 sa 38 % at «Det vi lærte om i konfirmasjonsundervisningen har lite å gjøre med mitt vanlige liv». I 2012/2013 var dette økt til 44 %, og samtidig uttrykte 34 % at «Kirken har ikke svar på de spørsmålene som er viktige for meg». 

Knytte samlinger til deltakernes liv 

Nøkler til livet skal på to måter svare på disse utfordringene. Det ene grepet handler om å relatere samlingene tydeligere til deltakernes liv. Samlingene i Nøkler til livet knytter bibeltekster, salmer, ritualer og kirkerommet til deltakernes hverdag: «Hvordan kan denne fortellingen hjelpe deg å skape mening i livet?» «Hvilket av budene er mest nyttig i din hverdag?» «Hvordan kan denne øvelsen si oss noe om vennskap?» I alle samlingene hentes det eksplisitt inn erfaringer og inntrykk fra deltakernes hverdag, og deltakerne utfordres til å tenke over hvordan redskaper fra kristen tro kan være nyttige i eget liv.   

Kunnskaping 

Det andre grepet handler om en pedagogikk som involverer ungdommene til medtolkning. Pedagogikken i Nøkler til livet er inspirert av de siste års forskning på læring i kirken, ved blant annet Morten Holmqvist ved Menighetsfakultetet og Elisabeth Tveito Johnsen ved Det praktisk-teologiske seminar. Med bakgrunn i denne forskningen er det i Nøkler til livet lagt særlig vekt på læring som kunnskaping. Her er ikke læring å tilegne seg fakta eller påstander som kan gjengis skriftlig eller muntlig, men å skape ny mening og kunnskap ut fra møtet mellom redskaper og eget liv.

Ungdom som aktive medtolkere 

Redskaper kan være alt fra klokka, til sosiale medier, til ord og begreper. Redskaper åpner opp for, skaper og begrenser mening. Klokka er et nyttig verktøy som samtidig former menneskets syn på tid. I teologien åpner og begrenser ordene «far» og «mor» ulike meninger når de brukes om Gud. Læring handler i denne tenkningen om å utforske hvordan nye redskaper kan anvendes i eget liv. I kristen tro kan redskapene være bibelfortellinger, ikoner, ritualer, kirkerom, symboler osv. For at læring skal kunne skje, må deltakerne få anledning til å være med på å tolke og skape mening rundt disse redskapene. Ungdom selv er de beste til å tolke bibelfortellinger inn i eget liv. I samlingene i Nøkler til livet brukes derfor minst mulig tid på å introdusere de konkrete redskapene og mest mulig tid på gruppeprosesser hvor deltakerne får anvende disse på egen hverdag. Slik skal deltakerne få «nøkler», konkrete og brukbare redskaper, «til livet» (den hverdagen de møter når de går hjem fra samlingene i menigheten). Som professor Geir Afdal ved Menighetsfakultetet sier i boka Religion som bevegelse: «Det mest interessante er ikke hva konfirmantlederen sier, men hvilke redskaper konfirmantene tilbys i sine aktiviteter.» 

Kristen tro ressurs i ungdoms hverdag 

Målet med Nøkler til livet er at deltakerne skal oppleve at kristen tro og tradisjon blir ressurser i egen hverdag – hjelp til å tolke livet og til å leve det. Vi vil bidra til at ungdom opplever at salmer kan brukes i ulike livssituasjoner, og at fortellinger fra Bibelen blir redskaper for å forstå seg selv. Vi vil bidra til at kirkerommet blir et rom som ungdom kan bruke på sin måte, og at lystenning, kneling, korstegning og bønn blir verktøy for å ritualisere i eget liv.

Bestill her

Placeholder "SideInfo_ShopButton" not found