Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Handelsspillet

Kloden vår er delt: De nordlige, industrialiserte landene, i Nord-Amerika, Europa eller Japan, har en mye høyere levestandard enn land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Noe av forklaringen på disse forskjellene er å finne i verdens handelssystem. Handelssystemet skaper fordeler for de ressurssterke og velorganiserte landene på bekostning av de fattige. 

MÅL 

Målet med dette spillet er å hjelpe spillerne til å forstå noe av hvordan handel påvirker utviklingen i et land. Spillet har som mål å illustrere - hvordan land er avhengige av hverandre for å få tak i de ressursene og den teknologien de trenger for å skape verdier. - hvordan skjevheter i forhold til tilgang til makt, kunnskap og ressurser fører til at noen land får fordeler i forhold til andre. Dette fører til forskjeller i forhold til hvilke muligheter land har til å bygge opp et godt helse- og skolesystem. Diskusjoner om handel og handelsprinsipper kan bli utrolig kjedelige, men deltakerne vil ganske sikkert få lyst til og behov for å snakke om de opplevelsene de fikk mens de spilte. Dette kan i sin tur bli et godt utgangspunkt for å snakke om handelsrelasjoner. 

Forutsetninger

 Antall spillere bør være mellom 20 og 60. Er gruppen din større, kan du kjøre to spill samtidig. Reglene er enkle og kunnskapen er elementær. Dette betyr at svært forskjellige grupper kan være med. TID Du trenger en time til spillet og diskusjonen. Har du en særlig interessert gruppe bør du bruke mer tid. 

Spillet egner seg best som en del av et program eller del av et undervisningsopplegg. Det egner seg godt til å starte dagen med for å vekke interessen for temaet. 

PLASS - Du trenger et rom som er stort nok til å gi plass til 6 grupper med 4-10 deltakere i hver. Det er også nødvendig med plass til å bevege seg mellom gruppene. Det bør alltid være minst 5 grupper fordelt på de forskjellige kategoriene. Bruker du mindre enn 6 grupper må du sørge for at balansen mellom ”teknologi” og ”råvarer” ikke forskyves. Hver gruppe trenger et bord som arbeidsplass og en stol til hver deltaker. - Den som organiserer spillet trenger et bord og en tavle. 

Du trenger 

For 30 spillere trenger du: 

  • 30 A4 ark i samme farge 
  • 30 ”1000-kroner” 
  • 2 ark med farget papir med lim på.
  • 2 passere 
  • 4 sakser
  • 4 linjaler
  • 2 vinkelmålere
  • 2 vinkelhaker
  • 14 blyanter 

Last ned videre instruksjoner for handelssspillet nedenfor

Filer for nedlasting