Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Drama: Frys

To av deltakerne står på "scenen" framfor de andre. En av de tar initiativ til en improvisert handling; en situasjon, en aktivitet. Den andre må spille med.

For at leken skal gå framover må noen i publikum på et tidspunkt si "Frys!" Da skal de to på scenen fryse/stivne. Den som stoppet dem tar plassen til en av de (den som har vært på scenen lengst) og stiller seg slik denne stod. Med dette utgangspunktet tar han initiativ til en annen handling.

Hvis leken ofte stopper opp fordi ingen tør å si "Frys!", kan det være lurt om en leder sier dette og deretter bestemmer hvem som skal inn i leken.