Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Kor: Hvordan skape ro i koret under øvelsen

Er det mange som ikke hører etter på øvelsen og småprater, fniser, og ser ut i lufta når dere skal lære noe? Her er noen tips til hva du som dirigent kan gjøre?

Det å holde ro i koret under øvelsen og under innøving er en krevende jobb. Det er frustrerende å føle at det man sier og det man gjør ikke blir oppfattet fordi koret ikke følger med eller bråker og er urolige. For å få til gode øvelser med et rolig kor som spiller på lag, er man først og fremst avhengig av korets respekt og tillit. Det å få korets respekt krever at man gjør en god jobb og forbereder seg godt. Så det aller første rådet mitt er å gjennomføre gode øvelser! Gjør øvelsen til noe som er kjekt og spennende å være med på!

Videre følger noen flere tips:

  • Vær konsekvent. Ta tak i småsnakking før det utvikler seg videre i koret og blir bråk.
  • Involver flest mulig så fort som mulig. Særlig viktig i en innøvingssituasjon.
  • Bruk navn og øyekontakt bevisst.
  • Bruk av lyder/lydkilder. Hysssj legger seg gjerne bare som et ekstra tillegg i lydbildet. Eksplosive lyder er mer effektive og tydeligere. For å spare stemmen kan man også bringe inn morsomme støyende rekvisitter som kubjelle, fløyte, gongong, triangel osv..
  • Bruk av tegn. Viktig at koret vet betydningen av tegnet. 
  • Sett rett i gang. Hvis koret er urolige, f.eks. i begynnelsenav øvelsen, så ikke bruk krefter på å roe dem ned for så å forklare hva som skal skje. Tell opp og start med en sang eller en øvelse. Mindre prat og mer synging!
  • Allier deg med kormedlemmene. Dersom det alltid er sopranene som bråker mest, er det sannsynlig at altene og guttene også er lei av dette. Henvend deg f.eks. til alten med ditt problem i forhold til sopranene og få dem på ditt lag. Etter hvert vil kanskje koret begynne å hysje på hverandre...
  • Bytt låt. Dersom koret tydelig sliter med å holde fokus og fort tyr til prat, kan det være at de rett og slett er lei av den låten du jobber med. Da kan det være lurt å ta en låt dere allerede kan og heller komme tilbake til det du i utgangspunktet jobbet med når koret er mer mottagelige og konsentrerte.