Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Ressurshefte: Ten Sing-konfirmant

«Ten Sing-konfirmant» er et hefte som skisserer ni suksessfaktorer for å lykkes i å bruke menighetens Ten Sing-gruppe i konfirmantarbeidet. For å lykkes med Ten Sing- konfirmant, er det viktig med god motivasjon og informasjon til konfirmantene, en passe andel konfirmanter i forhold til korets størrelse, ansatt tilstedeværelse, tilpasning av det øvrige undervisningsopplegget og aktiv bruk av KFUK-KFUM-arrangementer i kretsen og nasjonalt.

Mange menigheter bruker allerede sin Ten Sing-gruppe som utgangspunkt for en Ten Sing konfirmantlinje. Dette er et godt grep for å la konfirmantene bli kjent med menighetens ungdomsarbeid. Flere menigheter rapporterer om at halvparten eller flere av Ten Sing-konfirmantene fortsetter i Ten Sing året etter konfirmasjonstiden.

Nedenfor kan du laste ned ressursheftet "Ten Sing-konfirmant" som gir deg tips til hvordan du kan lykkes med å koble konfirmantarbeidet opp mot Ten Sing.

Filer for nedlasting