Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Treklang

Treklang er sangboka som samler hele kristen Norge, med sine mer enn 500 sanger innen en rekke sjangere! Bokens mangfoldige innhold er Treklangs kjennemerke, og gjenspeiler KFUK-KFUM-bevegelsens ønske om å være et sted hvor barn, unge og voksne skal få leve som hele mennesker med ånd, sjel og kropp.

Treklang er KFUK-KFUM-bevegelsens sangbok, men brukes i mange ulike miljøer over hele Norge. Det forrige utgaven ble solgt i over 50.000 eksemplarer. Menigheter, skoler og til og med busselskaper er å finne på kjøpelisten. Treklang ble sist revidert og gitt ut på nytt i 2007, og rommer tilsammen 541 titler. Mange av de nye titlene kom innen pop, barn og liturgi. Med revisjonen ble alle sangene satt på ny og tonearter justert. Besifringen på tradisjonelle melodier og salmer ble revidert.

- Norges beste sangbok

Treklang er Norges beste sangbok, sier Hans Olav Baden som ledet revisjonsarbeidet. Han mener det ikke finnes en mer allsidig samling sanger i samme bok. - Her finner vi tullesanger fra Knutsen&Ludvigsen, salmer av Landstad, barnesanger fra Lisa Børud og rock fra Bon Jovi. Det er lett å finne frem i det gjennomarbeidete temaregisteret. Circa halvparten av sangene er besifret i sangboken, mens det i melodiboken er notelinjer med besifring. Noen sanger er også gjengitt flerstemt. Bakerst i melodiboken finner man et omfattende temaregister.

Treklang: Pris og bestilling

Priser og bestilling av Treklang finner du på https://triangelbutikken.no/ 

Bestill her