Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

RISK - modige samtaler

RISK - modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp 

”Jeg er ikke rasist, men…” ”Det gjør ikke noe at noen er homo, men jeg synes det er litt ekkelt.” «Det er greit at en gutt vil være med i dansegruppa, men…» Hørt det før? RISK hjelper deg til modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp. 

Nytt samtaleopplegg 

Norges KFUK-KFUM og Norges Kristelige Studentforbund har sammen laget samtaleopplegget «RISK – modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp». Opplegget legger opp til fire temakvelder, ett om hvert av de nevnte temaene. Under hvert tema er det laget fire til seks øvelser som legger til rette for å reflektere sammen i grupper. Samtaleopplegget som helhet er laget for aldersgruppen 15-30 år, mens de enkelte øvelsene er spisset mot ungdommer eller unge voksne. 

Normkritisk metode 

Temaene behandles med såkalt normkritisk metode. Det skiller seg fundamentalt fra etikkundervisning som baserer seg på at lederen har noen regler som deltakerne skal lære. I normkritisk metode er det ikke et mål at alle skal være enige, hverken med hverandre eller med lederen. I stedet handler metoden om å reflektere rundt uttalte regler og uuttalte normer i en gruppe og i et samfunn. Hvilke uskrevne regler må alle følge og ingen stille spørsmål ved?

Samlingene 

Her finner du link til de fire ulike samlingene:

Respekt

Identitet

Seksualitet

Kropp