Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Styrekurs

«Ungt ansvar, voksent nærvær», lyder et gammelt slagord i KFUKKFUM. Det betyr at vårt arbeid ikke bare skal være for unge mennesker, men at unge mennesker selv skal bestemme hvordan gruppa drives. Det er det styrearbeid handler om. Her kan du laste ned et kort styrekurs som kan gjennomføres på ca 2 timer.

I KFUK-KFUM ønsker vi å gi alle våre medlemmer medbestemmelsesrett – rett til å bestemme over arbeidet de er en del av. Derfor oppfordrer vi alle våre grupper til å drive demokratisk – det vil si årlig å arrangere valg, der gruppas medlemmer velger blant sine egne hvem som skal sitte i gruppas styre og lede gruppa på deres vegne. 

Styrearbeid bidrar til at unge mennesker selv tar ansvar for fellesskapet de er en del av, og derfor er det en viktig del av vår ledertrening. Mange som har begynt som styremedlem i en lokal klubb eller Ten Sing-gruppe har gått videre til større verv både i KFUK-KFUM, i kirken og i andre sammenhenger. 

Å være med i et styre handler om å være med å bestemme hva som skal være gruppas mål, og hvordan man skal nå disse målene. Styret må planlegge arbeidet frem mot målet og fordele oppgaver og ansvarsområder seg i mellom, men også trekke inn andre til gjennomføring av ulike aktiviteter. Arbeidet kan bestå i alt fra å planlegge og gjennomføre et helt semester med klubbkvelder, øvelser og treninger, og konserter, cuper og turer, til å tenke ut hvordan gruppa skal rekruttere flere medlemmer og få inn penger til driften. 

Nedenfor kan du laste ned et kort og godt styrekurs, som du som ansvarlig voksenleder kan kjøre i løpet av en kveld. Dette korte styrekurset gir en innføring i styrets oppgaver, hvordan man kan arbeide sammen i et styre, hvordan få medlemmene til å stille til valg og litt om et styres formelle organisering. En god start for alle unge som skal ta ansvar i sin gruppe! Samlingen er hentet fra kurslederboka til MILK, MiniLederKurs.Filer for nedlasting