Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

KFUK-KFUM lanserer nytt SportY-hefte


Sportyheftet inneholder 74 aktiviteter i spennet mellom lett lek og mer intens trening, og gir en unik anledning for familien, vennegjengen eller menigheten til å komme seg opp av sofaen sammen.

Mange idrettsaktiviteter skaper klare skiller mellom nybegynnerne og de rutinerte: For de som har liten erfaring med fotball eller løping, er det lite attraktivt å henge seg på. Med aktivitetene i SportY-heftet er det annerledes. De vil være nye for de aller fleste, og de inneholder elementer av lek og tilfeldigheter som skiller mindre mellom vinnere og tapere. Ikke minst kan de tilpasses deltakernes alder og ferdigheter. 

Hvorfor dette Sporty-heftet?

For KFUK-KFUM er lanseringen av SportY en del av en større tenkning om fysisk aktivitet og det hele mennesket. Vi erfarer at barn og unge i dag møter utfordringer knyttet til usunn livsstil, press på identitet og sosial eksklusjon. Mange ungdommer slutter med regelmessig fysisk aktivitet og organisert idrett; fra Helsedirektoratets rapport om fysisk aktivitet blant barn og unge vet vi at 9-åringer er i snitt 43 % mer aktive enn 15-åringer. Årsakene til dette kan variere: økonomi, manglende tilrettelegging og fokus på prestasjoner. 

Alene med ansvar for egen aktivitet

Konsekvensene er at ungdom og unge voksne blir stående alene med ansvar for egen fysisk aktivitet og trening. Flere av dem som trener, trekkes mot individ- og kroppsfokuserte treningsstudioer. For noen blir dette for kostbart, og de tvinges til å nedprioritere fysisk aktivitet og trening. Alt i alt fører frafallet fra organisert idrett til at unge mennesker glipp av viktige arenaer for sosialisering, fellesskap og fysisk aktivitet. 

Økt fysisk aktivitet gir bedre psykisk helse

Fysisk aktivitet har dokumentert effekt på psykisk helse. Dette er viktig kunnskap all den tid undersøkelser viser økende utfordringer knyttet til psykisk helse blant ungdom og unge voksne. De siste 20 årene har andelen med psykiske plager økt betydelig. Ett av mange bidrag til bedret psykisk helse blant unge kan være organisering av fysisk aktivitet med lav terskel og lite prestasjonsfokus. KFUK-KFUM vil være en av bidragsyterne til dette. Vi vil fremme morsom fysisk aktivitet for barn, ungdom og voksne som opplever at både organisert lagidrett og individuell trening blir for krevende. SportY skal være morsomt, ha lav terskel og sette lave krav til utstyr. 

kan tilpasses alder, ferdigheter og aktivitetsnivå

Det nye heftet inneholder dermed mange ulike aktiviteter som du kan gjøre med familie, venner eller en større gruppe. Alle aktivitetene er nøye forklart, og de fleste inkluderer et diagram som forklarer øvelsen. Aktivitetene kan tilpasses ulike grupper utfra alder, interesse, erfaring, evner og aktivitetsnivå. Med en menighetssal, spisesal, kantine eller et flatt område er det lett å komme i gang. 

Fellesskap som øker fysisk, sosial og mental helse

Aktivitetene skal motvirke perfeksjonskulturens kropps- og utseendepress. Vi vil bygge fellesskap og relasjoner som bidrar til deltakerens fysiske, sosiale og mentale helse. Blir du med?