Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Sporty: Krokodiller

Krokodiller er en gøyal lek som får opp pulsen.

Leken er hentet fra SPORTY-HEFTET, med i alt 74 aktiviteter, som kan kjøpes i vår nettbutikk til 199 kroner

Format: 

2 grupper med 1/3 av deltakerne i én gruppe og 2/3 av deltakerne i en annen gruppe.

Utstyr: 

Kjegler eller annet til å markere banen. 

Tid: 

5 til 10 minutter

Sted: 

Inne eller ute, men ikke på grus. 

Alder: 

Alle 

Bane: 

En firkant på cirka 30 meter x  15 meter. 

Slik gjør dere:

  1. Del deltakerne inn i 2 grupper med 1/3 av deltakerne i én gruppe og 2/3 av dem i en annen gruppe. 
  2. Den minste gruppa er krokodiller og legger seg ned på magen i midten av banen. Dette er nå en sump. Den andre gruppa er løpere som prøver å krysse sumpen med krokodillene.
  3. På startsignal må løperne løpe over sumpen til motsatt side. Krokodillene jager løperne og kryper etter dem. Hvis en løper blir tatt av en krokodille, må løperen gjøre sprellemann (jumping jack) utenfor sumpen til leken er ferdig. 
  4. Gjenta denne prosessen. Deltakerne løper fra en side til den andre til det bare er en deltaker igjen. 

Leken er hentet fra SPORTY-HEFTET, med i alt 74 aktiviteter, som kan kjøpes i vår nettbutikk til 199 kroner