Besøk gjerne våre nye nettsider på kfuk-kfum.no

Landsmøte 21 - Forslag om forenkling av organisasjonens navn

Forbundsstyret vedtok mandag 8. februar å fremme sak til Landsmøtet 24.-25. april om forenkling av
organisasjonens navn.


Hvorfor trenger KFUK-KFUM et nytt navn?

  • Navnet formidler ikke vår åpenhet for kjønn og mangfold.
  • Mange av organisasjonens deltakere, samarbeidspartnere og omverden finner navnet vanskelig å uttale og lite forståelig. 
  • Organisasjonen har vokst kraftig de siste årene og består i dag av et mye større mangfold av deltakere og virksomheter. Til tross for utstrakt bruk av felles logo er det en erkjennelse at alt for lite av det vi gjør forbinder folk med organisasjonens navn.
  • Vi ønsker en tydeligere kobling mellom vårt nasjonale og internasjonale arbeid som del av verdens største ungdoms- og kvinnebevegelse YMCA og YWCA. 
  • Vi er avhengig av giverinntekter som en frivillig organisasjon. At navnet ikke blir brukt i forbindelse med aktivitet vanskeliggjør innsamlingsarbeidet. Det er for lang avstand mellom aktivitet som barn og unge deltar i og organisasjonen.

Anna Riksaasen er med i United Sisters og Forandringshuset Holmlia og sier: “Jeg tenker ikke over at det står for unge menn og kvinner, men det er noe med budskapet. I store fellesskap er det alltid skeive og unge mennesker som ikke kjenner seg igjen i de to kjønnskategoriene. Hvis man vil jobbe med den unge generasjonen så bør man være bevisst på at ikke alle kjenner seg igjen som mann eller kvinne”.

August Saxegaard har hele livet vært aktiv i KFUK-KFUM og skal til høsten begynne i Ten Sing Norway. Han har lenge irritert seg over at navnet er for vanskelig. “Det er jo et problem at jeg må stave hva jeg er med på”. Jeg går av og til med KFUK-KFUM genser på skolen, og ingen klarer jo å si hva jeg er med på - Navnet KFUK-KFUM er rett og slett for vanskelig å si”.


Gyrid ber nå organisasjonen om å komme med innspill: “KFUK-KFUM er i kontinuerlig utvikling for å svare på barn og unges behov. Vi har sett behov for et nytt navn, og nå må vi sammen komme med innspill og mene noe om denne saken. Jeg håper spesielt at vi får løftet hva barn og unge mener”. Hun fortsetter: KFUK-KFUM har lagt bak seg 8 år med ekspansiv vekst. Jeg håper vi nå får en innspillsrunde hvor vi får synliggjort bredden i vår fantastiske organisasjon.

En mulighet er å endre navnet fra KFUK-KFUM Norge til KFUM Norge - med ny betydning: Kristelig Forening Unge Mennesker.
- KFUM vil da være organisasjonens nye merkenavn.  
- KFUM Norge / YMCA-YWCA of Norway vil så være det juridiske navn som også vises visuelt.

KFUM er en mulighet, men det er også åpent for å tenke andre alternativer. Vi vil gjerne høre hva du mener. Frist for innsending av innspill er 11.mars. Hvis du ikke rekker det så kan det likevel sendes inn løpende tom. 16. april og behandles da av redaksjonskomiteen.


innspillsfrist den 17. april 2021